درباره گل رسا  


خرید گل بدون واسطه از تمامی گلفروشی های کشور با در نظر گرفتن نزدیکی به محل ارسال یا دریافت گل از ویژگی های فروگاه اینترنتی گلرسا میباشد . 

از دیگر خواص این فروشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد . 

انتخاب بهترین گل از لحاظ کیفیت زیبایی قیمت و همچنین محل گل فروشی 

پرداخت آنلاین 

تحویل به صورت حضوری یا ارسال گل به محل مورد نظر